WILLIAMS LANDING - VIETSPACE GROUP

WILLIAMS LANDING - VIETSPACE GROUP

WILLIAMS LANDING - VIETSPACE GROUP

WILLIAMS LANDING - VIETSPACE GROUP

WILLIAMS LANDING - VIETSPACE GROUP
WILLIAMS LANDING - VIETSPACE GROUP

WILLIAMS LANDING

Williams Landing là một trong những dự án trọng điểm với qui mô lớn tại khu vực phía Tây Melbourne. Nhà phát triển dự án đã mất nhiều năm nỗ lực để hình thành và phát triển cộng đồng dân cư Williams Landing, tập trung vào chất lượng và số lượng với các nhu cầu tiện ích nội khu đa dạng từ giáo dục tới giải trí dành cho cư dân. 

Thông tin chi tiết

Williams Landing là một trong những dự án trọng điểm với qui mô lớn tại khu vực phía Tây Melbourne. Nhà phát triển dự án đã mất nhiều năm nỗ lực để hình thành và phát triển cộng đồng dân cư Williams Landing, tập trung vào chất lượng và số lượng với các nhu cầu tiện ích nội khu đa dạng từ giáo dục tới giải trí dành cho cư dân. Mang tới cho cư dân một lối sống thoải mái và đầy đủ các tiện ích.

Tiện ích xung quanh :

 
Top