ĐẦU TƯ DOANH NHÂN TÀI NĂNG VISA 132A - VIETSPACE GROUP

ĐẦU TƯ DOANH NHÂN TÀI NĂNG VISA 132A - VIETSPACE GROUP

ĐẦU TƯ DOANH NHÂN TÀI NĂNG VISA 132A - VIETSPACE GROUP

ĐẦU TƯ DOANH NHÂN TÀI NĂNG VISA 132A - VIETSPACE GROUP

ĐẦU TƯ DOANH NHÂN TÀI NĂNG VISA 132A - VIETSPACE GROUP
ĐẦU TƯ DOANH NHÂN TÀI NĂNG VISA 132A - VIETSPACE GROUP

ĐẦU TƯ DOANH NHÂN TÀI NĂNG VISA 132A

Visa 132A là visa thường trú dành cho đối tượng là chủ sở hữu doanh nghiệp hay đồng sở hữu doanh nghiệp có năng lực cao, mong muốn kinh doanh và phát triển kinh doanh tại Úc.

ĐIỀU KIỆN KHI THAM GIA

NGHĨA VỤ ĐƯƠNG ĐƠN

 

 
 

Bài viết khác

Top