DIỆN NHÀ ĐẦU TƯ TRỌNG YẾU 188C - VIETSPACE GROUP

DIỆN NHÀ ĐẦU TƯ TRỌNG YẾU 188C - VIETSPACE GROUP

DIỆN NHÀ ĐẦU TƯ TRỌNG YẾU 188C - VIETSPACE GROUP

DIỆN NHÀ ĐẦU TƯ TRỌNG YẾU 188C - VIETSPACE GROUP

DIỆN NHÀ ĐẦU TƯ TRỌNG YẾU 188C - VIETSPACE GROUP
DIỆN NHÀ ĐẦU TƯ TRỌNG YẾU 188C - VIETSPACE GROUP

DIỆN NHÀ ĐẦU TƯ TRỌNG YẾU 188C

 

       


 

VISA DIỆN ĐẦU TƯ 188/888
Chương trình đầu tư định cư Úc dành cho doanh nhân theo diện Visa 188 – Cho phép nhà đầu tư sở hữu và quản lý việc đầu tư kinh doanh tại Úc bằng nhiều hình thức.

ĐIỀU KIỆN ĐƯƠNG ĐƠN

ĐIỀU KIỆN ĐỂ TRỞ THÀNH THƯỜNG TRÚ CHÍNH THỨC (SUBCLASS 888)

 NHỮNG YÊU CẦU MỚI CỦA DIỆN VISA 188C ĐỊNH CƯ VICTORIA

 

 

 

 

 

Bài viết khác

Top