THANG ĐIỂM DI TRÚ VISA 188 - VIETSPACE GROUP

THANG ĐIỂM DI TRÚ VISA 188 - VIETSPACE GROUP

THANG ĐIỂM DI TRÚ VISA 188 - VIETSPACE GROUP

THANG ĐIỂM DI TRÚ VISA 188 - VIETSPACE GROUP

THANG ĐIỂM DI TRÚ VISA 188 - VIETSPACE GROUP
THANG ĐIỂM DI TRÚ VISA 188 - VIETSPACE GROUP

THANG ĐIỂM DI TRÚ VISA 188

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YẾU TỐ
CHI TIẾT SỐ ĐIỂM
ĐỘ TUỔI 18 - 24
25 - 32
33 - 39
40 - 44
45 - 54
20
30
25
20
15
KHẢ NĂNG TIẾNG ANH
(không bắt buộc)
IELTS 5.0
IELTS 7.0
5
10
BẰNG CẤP 
(không bắt buộc)
Bằng cấp của Úc (nghề, cao đẳng, đại học…) hoặc bằng Đại học của quốc gia khác được Úc công nhận tương đương
 
Bằng đại học mà chuyên ngành học liên quan đến các ngành Kinh doanh, Khoa học và Kỹ thuật
5
 
 
 
10
KINH NGHIỆM QUẢN LÝ Hơn 4 năm kinh nghiệm quản lý
Hơn 7 năm kinh nghiệm quản lý
10
15
TÀI CHÍNH:
Bao gồm tài sản trong công ty và cá nhân
AUD 800,000
AUD 1,300,000
AUD 1,800,000
AUD 2,250,000
5
15
25
35
DOANH THU 
CỦA CÔNG TY
AUD 500,000
AUD 1,000,000
AUD 1,500,000
AUD 2,000,000
5
15
25
35
SỰ ĐỔI MỚI Đăng ký sáng chế và kiểu dáng
Đăng ký nhãn hiệu thương mại
Liên doanh
Xuất khẩu thương mại
Tốc độ tăng trưởng nhanh trong thời gian ngắn
Được tài trợ vốn
15
10
5
15
10
10

 

 

 

 

 

Bài viết khác

Top